Internetowy system obsługi karty elektronicznej

 

Internetowy bilet

Zapraszamy do zakupu elektronicznego biletu komunikacji miejskiej drogą internetową. Wystarczy raz jeden założyć konto i można wielokrotnie składać zamówienia i dokonywać zapłaty za bilety.

Wniosek o wydanie Karty Elektronicznej

Wszystkich, którzy nie posiadają jeszcze Karty Elektronicznej zapraszamy o złożenie wniosku o jej wydanie.


Sprawdzanie stanu karty

Umożliwiamy sprawdzenie na jakim etapie realizacji jest złożony wniosek drogą internetową. Wystarczy podać numer wniosku oraz numer PESEL.

Pytania i reklamacje

Jeżeli masz pytanie lub problem dotyczący biletu elektornicznego lub faktury elektronicznej skorzystaj z formularza.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Zarząd Transportu Miejskiego. Administrator powierza Procesorowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie imiennej, komunikacji email w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.Klauzula informacyjna spełniająca warunki zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)