W związku z realizacją wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI WEJHEROWO Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MZK Wejherowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z MZK Wejherowo, drogą elektroniczną poprzez e-mail: iodo@mzkwejherowo.pl lub pisemnie na adres ul. Tartaczna 2 84-200 Wejherowo.Klauzula informacyjna spełniająca warunki zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)