REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW ELEKTRONICZNYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI WEJHEROWO SP. z o.o., zwany Regulaminem MZK WEJHEROWO

  Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów elektronicznych jest:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1.

  Zakres stosowania.

§2.

Rozdział 2
Warunki handlowe

§3.

§4.

§5.

  Zawarcie umowy przewozu.

§6.

  Warunki anulowania transakcji:

§7.

  Wystawianie faktur VAT.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki Stron

§8.

  Prawa i obowiązki Klienta

  §9.

  Prawa i obowiązki MZK Wejherowo.

  §10.

  Postanowienia końcowe.