Internetowy system obsługi karty elektronicznej

 

Sprawdzanie etapu wydawania wniosku

Pasażer, który złożył wniosek o wydanie karty elektronicznej drogą internetową może sprawdzić na jakim etapie procedury wydania karty elektronicznej znajduje się jego wniosek. Warunkiem uzyskania informacji jest podanie prawidłowego numeru PESEL i numeru wniosku, który został przyznany po zakończeniu rejestracji.

Pamiętaj: wszelkie informacje dotyczące zmiany statusu wniosku są wysyłane na podany we wniosku adres e-mail.