Wpisz 10 cyfrowy numer umieszczony na karcie elektronicznej

Uwagi

Aby sprawdzić stan należy podać 10 cyfrowy numer który znajduje się na Karcie Elektronicznej.

Informacje dotyczące Kart Elektronicznych są aktualizowane w każdy roboczy dzień tygodnia. Jeśli Karta została doładowana, informacje o niej pojawią się w następnym dniu roboczym.