Internetowy system obsługi karty elektronicznej

 

Podczas wypełniania wniosku w tym żółtym polu będą zawarte dodatkowe informacje.

Internetowy system składania wniosku o wydanie karty elektronicznej dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest MZK Wejherowo Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kodowania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.Klauzula informacyjna spełniająca warunki zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Uważnie przeczytaj przed wypełnieniem wniosku!

 1. Karta elektroniczna, która została aktywowana za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosku o wydanie Karty elektronicznej zostanie wydana wyłącznie właścicielowi karty lub osobie przez niego upoważnionej.
 2. Wygenerowanie karty nastąpi po uprzednim dokonaniu wpłaty w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o. o.
 3. Brak wpłaty na rachunku bankowym MZK Wejherowo w ciągu 7 dni od dnia przesłania wniosku drogą internetową automatycznie anuluje rejestrację wniosku.
 4. Dokument wpłaty musi zawierać:
  • Imię i Nazwisko
  • Numer rejestracji wniosku wygenerowany przez system.
  • dopisek "Wpłata do wniosku nr ...".


Etapy składania wniosku o wydanie Karty Elektronicznej

Etap 1/4
Należy wypełnić wszystkie wymagane pola wniosku:
 • Imię,Imiona
 • Nazwisko
 • Numer PESEL
 • ulica (w przypadku braku nazwy ulicy należy wpisać nazwę miejscowości)
 • numer domu
 • numer lokalu
 • kod pocztowy (wpisujemy kod pocztowy miejscowości w której mieszkamy)
 • gmina (wpisujemy gminę lub miasto na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania)
 • Klikając na przycisk "Przeglądaj" wybieramy zdjęcie w formacie jpeg lub gif. Następnie wybieramy opcję "Wgraj zdjęcie". Ukazanie się zdjęcia na wniosku potwierdza prawidłowość wykonania operacji (Uwaga !!! Zdjęcie nie może przekraczać 150KB)
 • Wybieramy żądany status karty zgodny z posiadanymi uprawnieniami do przejazdów środkami komunikacji MZK Wejherowo (patrz: http://mzkwejherowo.pl/uprawnienia-mzk-wejherowo)
 • Wybieramy sposób odbioru karty
 • Przy wybraniu opcji odbiór osobisty
  • Należy potwierdzić zapoznanie się z warunkami zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej zaznaczając znacznik
  • Należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie użytkowania Karty elektronicznej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
 • Przy wybraniu opcji Odbiór przez wskazaną osobę (upoważnienie)
  • Należy potwierdzić zapoznanie się z warunkami zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej zaznaczając znacznik. Warunki zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej dostępne są w DODATKOWYCH INFORMACJACH na stronie http://mzkwejherowo.pl/dodatkowe-informacje
  • Należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie użytkowania Karty elektronicznej
  • Należy podać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby, którą chcemy upoważnić do odbioru karty.
  • Należy potwierdzić złożenie podpisu w formie elektronicznej we wniosku zaznaczając znacznik.
 • Przy wybraniu opcji wysyłka Pocztą Polską
  • Należy wypełnić adres dostawy karty
  • Należy zapoznać się z warunkami zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej zaznaczając znacznik. Warunki zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej dostępne są w DODATKOWYCH INFORMACJACH na stronie http://mzkwejherowo.pl/dodatkowe-informacje
  • Należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie użytkowania Karty elektronicznej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
  • Należy potwierdzić złożenie podpisu w formie elektronicznej oraz wyrazić zgodę na wysłanie karty na adres podany we wniosku zaznaczając znacznik.
Prawidłowe wypełnienie wniosku umożliwi przesłanie i zarejestrowanie w bazie danych.
Proszę kliknąć "Wyślij wniosek".

Etap 2/4
Wysłanie wniosku zostanie potwierdzone odpowiednią informacją oraz wygenerowaniem i wysłaniem potwierdzenia na podany adres email podany we wniosku

Etap 3/4
Odbieramy email i aktywujemy rejestrację poprzez link.

Etap 4/4
Aktywacja rejestracji wygeneruje warunki płatności.

Uwagi

 • W każdej chwili możesz zrezygnować z rejestracji wniosku.
 • W przypadku problemów prosimy o kontakt na numer telefonu 058/572-29-44 lub adres e-mail: karta.elektroniczna@mzkwejherowo.pl

akceptuję warunki zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej w MZK Wejherowo

« Cofnij Składanie wniosku »