Internetowy system obsługi karty elektronicznej

 

Internetowy system składania wniosku o zablokowanie karty elektronicznej dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016), informujemy: administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia karty elektronicznej oraz ładowania jej biletami, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie art 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującycmi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednalże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.Klauzula informacyjna spełniająca warunki zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Znajdujesz się na stronie służącej do blokowania karty elektronicznej. Przeczytaj poniższe informacje i w przejdź dalej.

Przebieg blokowania karty elektronicznej

Etap 1/4
  1. Zablokować można tylko karty imienne, których emitentem jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
  2. Aby zablokować Kartę elektroniczną należy dokładnie wypełnić wszystkie pola personalne oraz numer PESEL osoby użytkującej Kartę Elektroniczną.
  3. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi warunków blokowania Karty Elektronicznej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
  4. Prawidłowe wypełnienie wniosku o blokadę karty umożliwi przesłanie i zarejestrowanie w bazie danych.
  5. Proszę kliknąć "Wyślij wniosek".
Etap 2/4

Wysłanie wniosku zostanie potwierdzone odpowiednią informacją oraz wygenerowaniem i wysłaniem potwierdzenia na podany adres email podany we wniosku

Etap 3/4

Odbieramy email i aktywujmy procedurę blokowania karty poprzez link.

Etap 4/4
Aktywacja procedury blokowania karty wygeneruje informacje oraz numer ewidencyjny złożonego wniosku o zablokowanie karty elektronicznej. Uzyskany numer można wykorzystać w celu sprawdzenia statusu karty w module „Sprawdź wniosek”
Wszelkie informacje dotyczące zmiany statusu wniosku są wysyłane na podany we wniosku adres e-mail.

Uwagi

  • W każdej chwili możesz zrezygnować z zablokowania karty.
  • W przypadku problemów prosimy o kontakt na numer telefonu 058/572-29-44 lub adres e-mail: karta.elektroniczna@mzkwejherowo.pl