Internetowy system obsługi karty elektronicznej

 

Wniosek o wydanie Karty Elektronicznej

Wszystkich, którzy nie posiadają jeszcze Karty Elektronicznej zapraszamy o złożenie wniosku o jej wydanie.

Sprawdzanie złożonego wniosku

Umożliwiamy sprawdzenie na jakim etapie realizacji jest złożony wniosek drogą internetową. Wystarczy podać numer wniosku oraz numer PESEL.

Blokada Karty Elektronicznej

W razie utraty Karty Elektronicznej każdy pasażer ma możliwość zablokowania swojej karty poprzez wysłanie wniosku o jej blokadę.

Internetowy bilet

Zapraszamy do zakupu elektronicznego biletu komunikacji miejskiej drogą internetową. Wystarczy raz jeden założyć konto i można wielokrotnie składać zamówienia i dokonywać zapłaty za bilety.

Sprawdzanie stanu karty

Umożliwiamy sprawdzenie stanu Karty Elektronicznej. Wystarczy podać numer 10 cyfrowy by przekonać się jakie bilety są załadowane.

Pytania i reklamacje

Jeżeli masz pytanie lub problem dotyczący biletu elektornicznego lub faktury elektronicznej skorzystaj z formularza.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2, 84-200 Wejherowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie, komunikacji email w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, wniosków o wydanie karty elektronicznej, jej zablokowanie, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.Klauzula informacyjna spełniająca warunki zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)