Internetowy system obsługi karty elektronicznej

 

Wniosek o wydanie Karty Elektronicznej

Wszystkich, którzy nie posiadają jeszcze Karty Elektronicznej zapraszamy o złożenie wniosku o jej wydanie.

Sprawdzanie złożonego wniosku

Umożliwiamy sprawdzenie na jakim etapie realizacji jest złożony wniosek drogą internetową. Wystarczy podać numer wniosku oraz numer PESEL.

Blokada Karty Elektronicznej

W razie utraty Karty Elektronicznej każdy pasażer ma możliwość zablokowania swojej karty poprzez wysłanie wniosku o jej blokadę.

Internetowy bilet

Zapraszamy do zakupu elektronicznego biletu komunikacji miejskiej drogą internetową. Wystarczy raz jeden założyć konto i można wielokrotnie składać zamówienia i dokonywać zapłaty za bilety.

Sprawdzanie stanu karty

Umożliwiamy sprawdzenie stanu Karty Elektronicznej. Wystarczy podać numer 10 cyfrowy by przekonać się jakie bilety są załadowane.

Pytania i reklamacje

Jeżeli masz pytanie lub problem dotyczący biletu elektornicznego lub faktury elektronicznej skorzystaj z formularza.

Dane osobowe przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.Ust. z 2002r. nr 101 pozycja 926)z późniejszymi zmianami. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług dotyczących Karty Elektronicznej oraz sprzedaży internetowej.